Materiały dla mediów

Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie poniższych zdjęć w materiałach prasowych w formie elektronicznej i drukowanej.1) { echo ' '; } $f = "licznik-dla-mediow.txt"; if (!$_COOKIE["licznik5"]) { $file = fopen($f, "a"); fputs($file, "."); fclose($file); } $li = filesize($f); echo "$li" ?>